M.K.Mogensen APS

Murermester-Beton-Kloak

Ingenør beregninger


Ingenør beregninger

Statiskeberegninger

I forbindelse med fjernelse af bærende vægge eller anden konstruktions ændring tilbyder vi ingenør beregninger til dokumentation for enkelte bygningsdele styrke

Varmetabsberegninger

I forbindelse med en evt byggeansøgninger tilbyder vi varmetabsberegninger